[ad_1]

مشاور وزیر و معاون صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در ۱۱ماه امسال صادرات غیرنفتی کشور با ۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته از مرز ۴۱ میلیارد دلار عبورکرده است.

محمدرضا مورودی روز دوشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان البرز افزود: سال آینده سالی بسیار مهم است و مشوق های صادراتی جز برنامه های انجام شده است و بودجه خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده که در صورت تحقق آینده درخشانی دراین حوزه وجود دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی خاطرنشان کردکه یکی ازبرنامه های اصلی این معاونت حمایت ازتوسعه صادرات است و درسال جاری دربخش های پتروشیمی و فلزات ازجمله فولاد صادرات خوبی صورت گرفته و درسال آینده یکی ازپروژوه های مهم صادراتی طرح های خاویاری است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده ضروری است. درسایربخش ها نیز که قابلیت رقابتی دارند مثل خدمات فناوری اطلاعات، گردشگری و صنایع غذایی باید سرمایه گذاری صورت گیرد.

معاون صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تحقق رشد ۲۱٫۷ درصدی صادرات دربرنامه ششم، نیازمند تامین سرمایه به میزان ۶۵میلیارد دلار است که درطول برنامه ششم معادل ۳۲۵ میلیارد دلار برآورد می شود.

مورودی افزود: اکنون ۵۰۰ شرکت اول صادراتی ایران بیش از ۸۴ درصد کل صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند ۱۶درصد ازصادرات غیرنفتی توسط ۷هزارو ۴۳۹ شرکت انجام می گیرد.

وی درخصوص وضعیت صادرات غیرنفتی کشور ازدید بنگاهی درسال گذشته گفت: از مجموع ۷هزارو ۹۳۹شرکت صادراتی کشور، یک شرکت بین یک تا ۲میلیارد دلار، ۱۵شرکت بین ۳۰۰ میلیون تا تا یک میلیارد دلار، ۳۳شرکت بین ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون دلار، ۳۷شرکت بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار و ۴۰۳ شرکت بالای ۵۰ میلیون دلارصادرات داشته است.

[ad_2]

Source link