[ad_1]

با افزایش قیمت نان مخالفت کردم؛ مردم نباید در نیازمندیهای روزانه با تغییرات ناگهانی مواجه شوند.

[ad_2]

Source link