شرکت بازرگانی و خدمات خدمات حمل بار هوایی ققنوس با توجه به موجودی مناسب در کشور چین از منشع  ارز ناشی از صادرات کالا به این کشور توانایی انجام حوالجات مشتریان و بازرگانان ایرانی را به صورت یوان با شرایط و تعرفه ویژه انجام میدهد

انواع حوالجات یوان به چین  :

  • شرکتی
  • شخصی

اطلاعات مورد نیاز برای این حوالجات به شرح ذیل میباشد  :

  • شماره حساب گیرنده در چین
  • نام دارنده حساب به انگلیسی
  • نام دارنده حساب به چینی
  • نام و آدرس شعبه گیرنده
  • تکمیل فرم درخواست حواله

 

کلیه متقاضیان میتوانند برای استعلام نرخ در ساعات اداری با دفتر مرکزی ققنوس با شماره تلفن  02144451313 تماس حاصل نمایند .