حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه است و ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی تاریخ پروفرما می باشد

دانلود بخشنامه گمرک