قائم مقام وزیر امورخارجه کشورمان با تاکید بر ایستادگی ایران در مقابل تحریم‌های جدید دولت ترامپ، از شکل گیری تدریجی اراده جهانی برای بی‌نتیجه ساختن تحریم‌ها خبر داد.