…> براساس قانون کار ۲ معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد: یکی نرخ تورم و دوم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری. نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین کردند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار درخصوص هزینه معیشت به عنوان مبنای مزد ۹۷، سهم موادغذایی از هزینه کل معیشت ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۲ …

…> در سال های پیشین دستمزد کارگران فقط بر اساس نرخ تورم تعیین می شد اما پارسال در نشست شورای عالی کار تصویب شد برای سال های آتی موضوع سبد معیشت را نیز ملاک تعیین دستمزد قرار دهند. در نشستی عصر امروز که با عنوان کمیته دستمزد تشکیل شده، تاکنون درباره مبنای سبد هزینه خانوار کارگری توافق شده است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱٫۵ درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری ۹درصد افزایش یافت …

۶۶۰ تومان است. وی با بیان اینکه فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال ۸۲ پنجاه درصد بود گفت: این فاصله هم اکنون به ۱۷۸ درصد رسیده است. نماینده کارفرمایان هم در این برنامه گفت: تامین بخشی از سبد معیشت کارگران بر عهده کارفرمایان و بخشی دیگر بر عهده حاکمیت و دولت است. جمال رازقی جهرمی با بیان اینکه مطابق قانون، ۴۸ درصد سهم سبد معیشت به عهده حاکمیت و دولت است افزود: …

…، کارفرمایان و دولت تعیین شد، افزود: این در حالی است که مجموع خالص دریافتی یک کارگر در سال جاری با احتساب خانوار ۳٫۳ نفری، یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است. وی با بیان اینکه فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال ۸۲ پنجاه درصد بود گفت: این فاصله هم اکنون به ۱۷۸ …

اجتماعی برای اعمال در دستمزد سال ۹۷ کارگران ابلاغ خواهد شد. نشست تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران دوباره بدون اعلام درصد تغییر مزد سال آینده شب گذشته با حضور شرکای اجتماعی کار بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسی این موضوع به پنجشنبه موکول شد. به نوشته ایرنا نشست شورای عالی کار امسال متفاوت از سال های گذشته است. در سال های گذشته با وجود اینکه ماده ۴۱قانون کار بر دو شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به طور عام معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما امسال سبد هزینه خانوار که ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان تعیین شده است، معیار افزایش دستمزد خواهد بود. …

به گزارش کارگر نیوز، روز گذشته جلسه کمیته دستمزد رقم ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان را به عنوان سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری تعیین کرد با این حال هنوز بحث بر سر افزایش رقم دستمزد به قوت خود باقی است و شورای سه جانبه در این زمینه به توافق نرسیده اند. این درحالی ست که براساس بند دو ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر مبنای سبد معیشت تعیین شود و رقم این سبد نیز مشخص شده است. …

به عنوان مبنای مزد ۹۷، سهم موادغذایی از هزینه کل معیشت ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۲ میلیون تومان تعیین شد. سهم اقلام خوراکی از کل هزینه معیشت ماهیانه ۲۵٫۷ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی نیز از مجموع سبد معیشت ۷۴٫۳ درصد تعیین شده است. حداقل هزینه معیشت در سال ۹۶، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام شد که نسبت به هزینه اعلام شده برای سال ۹۷، ۱۸۱ هزار تومان افزایش یافته است …

زهرا کریمی استاد دانشگاه :دلیل بروز وضعیت امنیت شغلی زنان تسلط این باور است که زنان نان آور خانواده نیستند و پول آنها جیبی است و بنا نیست که خرج کسی را بدهند. وی با تاکید بر بدتر بودن شرایط کاری برای زنان، تصریح می کند: در اکثر کشورهای جهان زنان نیروی کار رده دوم محسوب می شوند. آنان خیلی زودتر از مردان کارشان را از دست می دهند، دیرتر استخدام می شوند، و مزدشان کمتر از مردان است؛ درحالیکه براساس قانون، برای کار مساوی باید مزد مساوی به زنان و مردان پرداخت شود که اینگونه نیست. …

…، افزود: سال گذشته وزیر کار به همراه نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی پس از نشست ۱۲ ساعته در شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴٫۵ درصدی رقم ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تعیین کردند، اما برای سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۶هزار و ۷۶۸ ریال در نظر گرفته بود. وی اظهار داشت:با در نظر گرفتن حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومانی سناریو …

در نشست شورای عالی کار همیشه در تلاش بودند تا نشان دهند که حداقل حقوق تعیین شده براساس نرخ تورم با واقعیت زندگی افراد فاصله زیادی دارد؛ نکته ای که با مشخص شدن حداقل هزینه معیشت حالا به اثبات رسیده است. برای سال جاری (۹۶) حداقل دستمزد کارگران ۹۲۹ هزار تومان تعیین شده است که حدود یک سوم حداقل هزینه معیشت که به تصویب رسیده است، موضوعی که به خوبی نشان می دهد کارگران کشور در چه شرایطی زندگی می کنند. …

مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه دیروز ۲ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین (نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد. اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی کار همیشه در …

… نشست تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران دوباره بدون اعلام درصد تغییر مزد سال آینده شب گذشته با حضور شرکای اجتماعی کار بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسی این موضوع به پنجشنبه موکول شد. نشست شورای عالی کار امسال متفاوت از سال های گذشته است. در سال های گذشته با وجود اینکه ماده ۴۱قانون کار بر دو شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به طور عام معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما امسال سبد هزینه خانوار که ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان تعیین شده است، معیار افزایش دستمزد خواهد بود. …

، کار و رفاه اجتماعی برای اعمال در دستمزد سال ۹۷ کارگران ابلاغ خواهد شد. نشست تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران دوباره بدون اعلام درصد تغییر مزد سال آینده شب گذشته با حضور شرکای اجتماعی کار بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسی این موضوع به پنجشنبه موکول شد. نشست شورای عالی کار امسال متفاوت از سال های گذشته است. در سال های گذشته با وجود اینکه ماده ۴۱قانون کار بر دو شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به طور عام معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما امسال سبد هزینه خانوار که ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان تعیین شده است، معیار افزایش دستمزد خواهد بود. …

….۷ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی نیز از مجموع سبد معیشت ۷۴٫۳ درصد تعیین شد. با این حساب، جمع هزینه اقلام خوراکی یک خانواده ۳٫۳ نفره با در نظر گرفتن ۱۳ قلم کالای اساسی و پر مصرف، در سال جاری ۶۸۶ هزار و ۱۳۹ تومان و جمع اقلام غیرخوراکی خانوار برای همین تعداد جمعیت، یک میلیون و ۹۸۳ هزار و ۶۶۳ تومان توافق شد. گفتنی است، حداقل دستمزد پایه برای امسال ۹۳۰ هزار تومان است که با احتساب …

…، افزود: سال گذشته وزیر کار به همراه نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی پس از نشست ۱۲ ساعته در شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴٫۵ درصدی رقم ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تعیین کردند، اما برای سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۶هزار و ۷۶۸ ریال در نظر گرفته بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی اظهار داشت:با در نظر گرفتن حداقل حقوق …

پس از نشست ۱۲ ساعته در شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴٫۵ درصدی رقم ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تعیین کردند، اما برای سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۶هزار و ۷۶۸ ریال در نظر گرفته بود. وی اظهار داشت:با در نظر گرفتن حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومانی سناریو های متفاوتی برای افزایش مزد حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی پیش بینی می شود، به عبارت دیگر اگر دستمزد سال آینده کارگران …

، البته یک دستاورد مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه دیروز ۲ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین (نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد. اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی …

فاصله ۱۵۰ الی ۳۰۰ کیلومتری دلوار تا کازرون و شیراز، چیزی به اسم ترمز و توقف نمی شناسد، وقتی به مقصد می رسد و محتویات صندوق و صندلی عقب را داخل گاراژ صاحب بار پیاده می کند و ۳۵۰ هزار تومان مزد می گیرد، برگه کوچکی از جیبش بیرون می آورد و روی یکی دیگر از قسط های بدهکاری اش، ضربدر می کشد… …

…، پشت فرمان که می نشیند، موتور را به قصد ۱۷۰ یا ۱۹۰ یا ۲۰۰ آتش می کند، در فاصله ۱۵۰ الی ۳۰۰ کیلومتری دلوار تا کازرون و شیراز، چیزی به اسم ترمز و توقف نمی شناسد، وقتی به مقصد می رسد و محتویات صندوق و صندلی عقب را داخل گاراژ صاحب بار پیاده می کند و ۳۵۰ هزار تومان مزد می گیرد، برگه کوچکی از جیبش بیرون می آورد و روی یکی دیگر از قسط های بدهکاری اش، …

…. مثلاً صنایع نساجی و یا شیمیایی با وجود اینکه ارتباط مستقیمی با الکترونیک ندارند اما به خوبی می توانند در تولیدات خود از آن بهره برداری کنند. لذا دامنه تأثیر و میزان فعالیت این صنایع بسیار گسترده است و البته بر اساس پروانه های بهره برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخمین های آماری به دست آمده، حجم گردش مالی این صنعت عدد بزرگی است؛ آمار موجود عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان را …

پیشین دستمزد کارگران فقط بر اساس نرخ تورم تعیین می شد اما پارسال در نشست شورای عالی کار تصویب شد برای سال های آتی موضوع سبد معیشت را نیز ملاک تعیین دستمزد قرار دهند. در نشستی عصر امروز که با عنوان کمیته دستمزد تشکیل شده، تاکنون درباره مبنای سبد هزینه خانوار کارگری توافق شده است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱٫۵ درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری ۹درصد افزایش یافت. …

….۳ نفری، یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است. وی با بیان اینکه فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال ۸۲ پنجاه درصد بود گفت: این فاصله هم اکنون به ۱۷۸ درصد رسیده است. نماینده کارفرمایان هم در این برنامه گفت: تامین بخشی از سبد معیشت کارگران بر عهده کارفرمایان و بخشی دیگر بر عهده حاکمیت و دولت است. جمال رازقی جهرمی با بیان اینکه مطابق قانون، ۴۸ درصد سهم سبد معیشت به عهده …

سال جاری (۹۶) حداقل دستمزد کارگران ۹۲۹ هزار تومان تعیین شده است که حدود یک سوم حداقل هزینه معیشت که به تصویب رسیده است، موضوعی که به خوبی نشان می دهد کارگران کشور در چه شرایطی زندگی می کنند. طبق قانون کار هر سال شورای عالی کار (با حضور نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران) باید حداقل دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین کند، اتفاقی که در سال های گذشته به درستی …

…، در فاصله ۱۵۰ الی ۳۰۰ کیلومتری دلوار تا کازرون و شیراز، چیزی به اسم ترمز و توقف نمی شناسد، وقتی به مقصد می رسد و محتویات صندوق و صندلی عقب را داخل گاراژ صاحب بار پیاده می کند و ۳۵۰ هزار تومان مزد می گیرد، برگه کوچکی از جیبش بیرون می آورد و روی یکی دیگر از قسط های بدهکاری اش، ضربدر می کشد… …

… نشست تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران دوباره بدون اعلام درصد تغییر مزد سال آینده پایان یافت و ادامه بررسی این موضوع به پنجشنبه هفت جاری موکول شد. در جلسه سه شنبه شب هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تعیین شد که نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال افزایش یافت./ ایرنا کلمات کلیدی سبد معیشت خانوار نشست تعیین مزد کارگران …

…، سبد معیشت کارگران برای حداقل زندگی ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعریف شد. علی خدایی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه سبد معیشت با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شد، افزود: این در حالی است که مجموع خالص دریافتی یک کارگر در سال جاری با احتساب خانوار ۳٫۳ نفری، یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است …

…، پشت فرمان که می نشیند، موتور را به قصد ۱۷۰ یا ۱۹۰ یا ۲۰۰ آتش می کند، در فاصله ۱۵۰ الی ۳۰۰ کیلومتری دلوار تا کازرون و شیراز، چیزی به اسم ترمز و توقف نمی شناسد، وقتی به مقصد می رسد و محتویات صندوق و صندلی عقب را داخل گاراژ صاحب بار پیاده می کند و ۳۵۰ هزار تومان مزد می گیرد، برگه کوچکی از جیبش بیرون می آورد و روی یکی دیگر از قسط های بدهکاری اش، …

به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ۲۲ اسفند ماه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. علی خدایی نماینده کارگران با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان است، …

، البته یک دستاورد مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه دیروز ۲ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین (نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد. اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی …Source link