جزئیات نرخ جدید انواع نان در برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد.Source link