1

جبران زیان مالیات با افزایش قیمت مسکن

[ad_1]

، روی دیگر همان سیاستی است که دولت پیشین آمریکا عملاً و به صورت پلکانی دنبال می کرد. اوباما بارها در پاسخ به منتقدان آمریکایی توافق هسته ای اعلام کرده بود، این توافق باعث تغییر رفتار (و در نهایت تغییر ساختار رژیم) ایران خواهد شد. رویایی که دوره ریاست اوباما حاوی نشانه هایی از آن نبود و همین مسئله باعث خشم وی و ادعای عدم پایبندی ایران به روح برجام شد! در واقع آمریکایی ها دریافته اند که برجام با تمام …

سه سال از زمان ساخت مسکن بگذرد مشمول این قانون نمی شود، تصریح کرد: این قانون باعث احتکار مسکن نمی شود، چون اگر سازنده واحدهای خود را نگه دارد هزینه مالی به سازنده تحمیل می شود و باعث کاهش قیمت واحدهای ساخته شده می شود. …

…، طبق تصمیم مهرماه سال 1392 دولت فعلی، لغو شده و تداوم پرداخت مبالغی تحت عنوان”سایر” فاقد وجاهت قانونی است. مجوز روحانی برای فروش ملک دولتی در شهرک غرب تهران بر اساس پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که طی روزهای اخیر به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور ، به تایید رییس جمهور نیز رسیده، …

دولت موظف شد فقط 10درصد از مجموع تکالیف خود در مصوبه 500هزار واحدی مسکن اجتماعی را در قالب ساخت مسکن اجتماعی انجام دهد و مابقی را به صورت پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی به اقشار کم درآمد، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی، پرداخت وام قرض الحسنه ودیعه مسکن، پرداخت کمک اجاره بها و همچنین پرداخت کمک بلاعوض 7میلیون تومانی به خریداران مسکن مهر فاقد متقاضی اجرایی کند. …

[ad_2]

Source link