در اینفوگرافی زیر، نرخ تورم ماهانه هتل و رستوران خانوارهای شهری در دوره ۹۶-۱۳۹۰ را می بینید. آمار حکایت از کاهش جزئی در یک سال اخیر دارد.Source link