78

 

به اطلاع مشتریان میرسانیم روزهای ۱۵ الی ۱۷ سپتامبر دفتر چین به علت تعطیلات رسمی این کشور قادر به ارائه خدمات نمیباشد  .

در صورتی که مرسوله شما از مبدا چین به ایران میباشد قبل و یا بعد از این تاریخ امور رسیدگی به ان انجام خواهد گرفت

با تشکر