به گزارش اقتصاد آنلاین ، با مصوبه هیئت دولت تعرفه واردات گوشت گوساله(سرد و منجمد) از ۲۶ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا  کرد. از آنجا که در بند دوم این مصوبه ذکر شده اجرای مصوبه از تاریخ تصویب لازم الاجراست، این تغییر تعرفه باید در حقوق و عوارض گمرکی نیز لحاظ شود.Source link