در تصاویر زیر رعد و برق در آسمان شب گذشته تهران را می‌بینید.