عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی فهرست و ترکیب ۹۶ نفر از نمایندگانی را که به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رای مخالف دادند، منتشر کرد.