به گزارش بخش فرهنگی سایت خبرهای فوری، در پی موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، هزینه ویزای زوار اربعین حدود ۱۰۷ هزار تومان کاهش پیدا می کند.

همتی، رییس کل بانک مرکزی طی نامه ای با اشاره به اهمیت حماسه اربعین و حضور میلیونی اقشار مختلف مردم در این همایش عاشقان حسینی پیشنهاد داد در محاسبه نرخ ارز ویزای زوار اربعین ٣۵ درصد تخفیف اعمال شود.

بنابه این گزارش رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت حماسه حضور عاشقان امام حسین (ع) با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد.

بر این اساس هزینه ویزای زوار اربعین حدود ۱۰۷هزار تومان کاهش پیدا می کند.

نوشته تخفیف ۱۰۷هزار تومانی در ویزای اربعین اولین بار در خبرهای فوری / مهم. پدیدار شد.