[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، این کاندید با دعوت از برخی چهره‌های سیاسی و اعضای اتاق بازرگانی در هتل لاله مهمانی شبانه‌ای به صرف شام مجلل راه انداخته و اگرچه بسیاری از افراد از غیرقانونی بودن تبلیغات وی خبر دارند اما در این جلسه حضور داشتند.

دو تن از اعضای شورای شهر و یک نماینده مجلس از جمله چهره‌های سیاسی این مهمانی شبانه بوده‌اند.

حالا سوال این جا است که با وجود غیرقانونی بودن تبلیغات این چنینی قبل از موعد مقرر ، نقش مقامات ناظر چیست؟

ارکان اتاق ایران :
نوشتار اصلی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماده ۶: ارکان اتاق ایران عبارت است از:

شورای‌عالی نظارت
هیأت نمایندگان
هیأت رئیسه[۲]

ماده ۷: ارکان اتاق شهرستان‌ها عبارت است از:

هیأت نمایندگان
هیأت رئیسه

ماده ۸: شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی، رئیس مؤسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران
ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی است.[۳]
ماده ۹: وظایف شورای‌عالی نظارت عبارت است از:

بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه
سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن‌ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
رسیدگی به پیشنهادها و شکایت‌های اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن‌ها

 

اتاق

[ad_2]