92

 

به اطلاع کلیه مشتریان میرسانیم به علت نزدیک شدن به پایان سال و تعقییرات در قوانین اجرایی ترخیص کلیه مرسولات مشتریانی که در حال ورود به ایران میباشد و یا به گمرک  ایران وارد شده است با تاخیر بین ۷  الی ۱۴ روز کاری ترخیص میگردد

لازم است به اطلاع برسانیم این تاخیر خارج از کنترل ققنوس و سایر شرکت های حمل خدمات بار هوایی میباشد ولی تیم ترخیص ققنوس تمام سعی خود را خواهد کرد تا با کمترین هزینه و زمان ممکن مرسولات مشتریان ترخیص گردد

 

با تشکر