برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل بانک ها برای کشف مشکلات امنیتی