[ad_1]

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد نمودارهای زیر را در رابطه با بدهی دولت به بانک‌ها در کانال تلگرامی خود منتشر کرد:

 

بدهی دولت به بانک‌ها

بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در ۵ سال (منتهی به مرداد ۱۳۹۷) بیش از ۳۰۰۰ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید.

بدهی دولت به بانک‌ها

بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در ۵ سال (منتهی به مرداد ۱۳۹۷) بیش از ۳۰۰۰ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید.

[ad_2]