1

با هیچ کشوری پیمان پولی دو جانبه نداریم

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دنیا متوجه شده نقطه ضعف آمریکا دلار است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، رحیم زارع در گفتگوی ویژه خبری افزود: در برنامه ششم، مجلس، دولت را مکلف کرد پیمان های پولی دو جانبه انعقاد کند و بانک مرکزی مدعی است آیین نامه هایی در این زمینه نوشته و در حال اجرای آنهاست اما در عمل اتفاقی نیفتاده است و منعقد نشدن پیمان های پولی دو جانبه، ضعف بانک مرکزی را نشان می دهد.

وی گفت: از زمانی که برجام آمد همه چیز فراموش شد و بانک مرکزی به سمت انعقاد پیمان های دو جانبه پولی نرفت.

زارع افزود: اکنون با هیچ کشوری پیمان پولی دو جانبه نداریم. 

وی درباره سوئیفت یا پیام رسان داخلی گفت: بانک مرکزی می تواند از ظرفیت حوزه ارزی سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی (سپام) یا چارچوب ارزی دیگر کشورها از جمله روسیه و چین یا سامانه های غیرمتمرکز استفاده کند زیرا آمریکایی ها با سوئیفت بر مبادلات تجاری کشورمان کامل نظارت می کند.

زارع با بیان اینکه از “رمز ارز”ها نمی توان سوء استفاده کرد افزود: تحریم حداقل اثر را بر رمز ارزها دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه استفاده از رمز ارز ها موجب حذف بروکراسی انتقال پول می شود اما بانک مرکزی می گوید استفاده از رمز ارز ها بار مالی دارد.

زارع افزود: در حالی که حجم تجارت کشورمان فقط 120 میلیارد دلار و این رقم نسبت به حجم تجارت دنیا ناچیز است استفاده از رمز ارز ها موهوم نیست.

[ad_2]