گمرک ایران از رشد بیش از ۵۳ درصدی صادرات کشور در بهمن ماه با ارزش ۶ میلیارد و ۷۸ نیلیون دلار نسبت به دی ماه خبر داد که تراز تجاری ایران را دوباره مثبت کرده است.Source link