به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت،  این اسناد در بخش های همکاری صنعتی، تجاری، همکاری گمرکی و تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایرانی-ترکمنی توسط محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همتای ترکمنستانی امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه ها دو طرف بر همکاری های صنعتی ، تجاری ، گمرکی و تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایرانی – ترکمنی تاکید کردند.Source link