ایران به جز نفت و مشتقات نفتی به هندوستان، کود، سرب، آمونیاک، روغن مایع، الکل، روی صادرات می‌کند.Source link