[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس – سپیده قاسمی؛ با ادامه ممنوعیت صادرات دام میزان قاچاق رشد صعودی داشته است به نحوی که وزیر جهاد کشاورزی نیز ماه گذشته در اتاق کمیسیون کشاورزی، صنایع و معادن ایران به قاچاق سالانه ۲ میلیون راس دام از کشور ادغان داشت.

طی ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی در بازار محصولات پروتئینی به ویژه گوشت قرمز وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر صادرات دام زنده را ممنوع کرد، ممنوعیتی که رشد دوباره قاچاق با شدت بیشتر را برای کشور به همراه داشته است.

تجربه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد در زمان‌های که صادرات دام زنده آزاد بوده قاچاق دام کاهش و با اعمال ممنوعیت رشد داشته است، اما اینبار رشد قاچاق رکورد جدیدی از خود به جای گذاشته و موجب نگرانی کارشناسان شده است.

منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور، پیش از این در گفت و گو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوساز رشد قابل توجه قاچاق دام خبر داد.

 وی دلیل این رشد را رکود بازار گوشت دام داخلی، رسوب دام‌ها در واحدهای دامپروری و به صرف بودن قاچاق عنوان کرد.

پوریان خروج سرمایه‌های ژنتیکی دام‌های کشور را سنگین‌ترین بهای ممنوعیت صادرات دام برای کشور دانست.

افزایش چشمگیر قـاچاق دام

افزایش چشمگیر قـاچاق دام

افزایش چشمگیر قـاچاق دام

[ad_2]