مبادلات تجاری ایران و فرانسه که در اثر تحریم ها به نیم میلیون یورو کاهش یافته بود، پس از برجام روند رو به رشد به خود گرفت و در سالجاری به ۳٫۸ میلیارد یورو رسیده است.Source link