شماره بخشنامه  : ۶۰/۲۹۰۵۳۳
تاریخ  : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
جناب آقای معقولی
مدیرکل
محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ج.ا.ایران
سلام علیکم
احتراماً ،
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل یادداشت و به گمرکات اجرائی ابلاغ گردد :
تا زمان ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ و مقررات مربوطه ، کلیه ضوابط و مقررات جاری سال ۱۳۶۹ کماکان معتبر و به قوت خود باقی و لازم الاجرا است