اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شرایط جدید صدور کارت بازرگانی

 

لینک دانلود بخشنامه گمرکی