1

ادامه افت نماگر بازار سهام

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که اکثر شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با ریزش مواجه شدند.

افت شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با افت دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۸۸۲) واحد کاهش معادل (۰.۵۳) درصد به ۱۶۵ هزار ۳۵۲ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۲۵۶) واحد ریزش معادل (۰.۵۳) درصد به ۴۸ هزار ۷۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۹ واحد رشد معادل ۰.۱۰ درصد به ۲۷ هزار و ۷۴۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۰ واحد افزایش، معادل ۰.۱۰ درصد به ۱۹ هزار و ۵۳۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۰۰۱) واحد ریزش، معادل (۰.۵۶) درصد به ۱۷۷ هزار و ۴۹۳ واحد، شاخص بازار اول با (۹۴۸) واحد افت معادل (۰.۷۷) درصد به ۱۲۱ هزار و ۹۳۶ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۱۸) واحد کاهش معادل (۰.۱۰) درصد، به ۳۲۸ هزار و ۸۱۵ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۶ نماد «فولاد با (۱۷۵) واحد، فملی با (۵۳) واحد، فخوز با (۵۱) واحد، پارسان با (۵۱) واحد،  شبندر با (۵۰) واحد و شتران با (۴۸) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع « غذایی بجز قند با ۱۰۹ واحد رشد معادل ۲.۲۳ درصد به ۵ هزار و ۱۲ واحد، کانی غیر فلزی با ۸۰ واحد افزایش معادل ۲.۰۶ درصد به ۳ هزار و ۹۸۵ واحد، قند و شکر با ۲۷۰ واحد رشد معادل ۱.۸۹ درصد به ۱۴ هزار و ۵۷۳ واحد، سایر معادن با ۲۸۳ واحد افزایش معادل ۱.۷۲ درصد به ۱۶ هزار و ۷۷۴ واحد، سایر مالی با ۴۵ واحد رشد، معادل ۱.۷۱ درصد به ۲ هزار و ۶۸۴ واحد، فنی مهندسی با (۱۵) واحد افت معادل (۱.۴۱) درصد به یک هزار و ۶۷ واحد، منسوجات با (۵۲) واحد کاهش معادل (۳) درصد به یک هزار و ۷۰۳ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «غدشت، دسینا، قصفها، کفپارس، وبشهر، وصنا و کهمدا»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «غمهرا، دلقما، کدما، نمرینو، بکام، فسپا و ثاخت» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «سیمان باقران، شیر و گوشت زاگرس شهر کرد، ‌صنعتی مینو، شیر پاستوریزه پگاه فارس، دامداری تلیسه نمونه و حق تقدم خرید سهام آن، کشت و دام قیام اصفهان، داروسازی کاسپین تأمین، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، شیر پاستوریزه پگاه فارس، کارخانجات مخابراتی ایران، پاکسان، داروسازی فارابی و داروسازی اکسیر» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، داده پردازی ایران، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، نوسازی و ساختمان تهران، کشت و صنعت دشت خرمدره، نفت سپاهان، سیمان دشتسان، حق تقدم خرید سهام حفاری شمال، حق تقدم خرید سهام ایران دارو، شیر پگاه آذربایجان شرقی و فرابورس» متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان آخرین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۲۵ هزار و ۵۸۷ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۲۷ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]