[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۶۴ روز معاملاتی تعداد ۳۵۰میلیارد و ۹۶۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۰۷۰هزار و ۹۱میلیارد ریال در ۲۰میلیون و ۶۴۰هزار و ۴۳۰دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۲۳۸میلیارد و ۶۲۱میلیون سهم به ارزش ۶۱۸هزار و ۴۱۱میلیارد ریال در ۱۱میلیون و ۲۸۹هزار و ۱۸۶نوبت در بازار اول؛ ۱۰۶میلیارد و ۷۹۲میلیون سهم به ارزش ۳۴۱هزار و ۸۶۶میلیارد ریال در ۹میلیون و ۱۴۹هزار و ۳۳نوبت در بازار دوم؛ ۷۳میلیون سهم به ارزش ۷۲هزار و ۱۶۳میلیارد ریال در ۲۶هزار و ۹۱۱نوبت در بازار بدهی؛ یک میلیارد و ۴۱۵میلیون سهم به ارزش ۱۷۳میلیارد ریال در ۳ هزار و ۳۹۸نوبت در بازار مشتقه و ۳میلیارد و ۶۴۹میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۳۷هزار و ۴۷۸میلیارد ریال در ۱۶۸هزار و ۵۶۸نوبت مورد معامله قرار گرفته است.  

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۹۰واحد آغاز کرده است تاکنون با ۶۷هزار و ۴۸۲واحد افزایش معادل ۷۰درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۶۳هزار و ۷۷۲واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۵۲هزار و ۲۶۸واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۲۱هزار و ۱۷واحد افزایش مواجه شده‌اند.

[ad_2]