86

برای اشنایی با تشریفات گمرکی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران میتوانید با دریافت فایل آموزشی زیرانرا دریافت و مطالعه فرمایید

در این فایل شما با برخی مفاهیم زیر اشنا میگردید

  • ترخیص و امور گمرکی
  • حقوق ورودی
  • هزینه های گمرکی
  • اظهار گمرکی
  • پروانه سبز گمرکی
  • تشریفات گمرکی
  • پته گمرکی / پته تجاری
  • قبض انبار
  • کوتاژ
  •  

دانلود فایل آموزشی